Med minnet som drivkraft

22 Jul

Idag är en dag då orden inte kommer lätt. För idag minns vi Utøya. Vi minns och sörjer de som föll offer för intoleransens yttersta konsekvens: terrorn. Vi sänder all vår värme och kärlek till de som klarade sig – och till de familjer där en plats vid bordet gapat tom sedan dess.

Vi är många som önskade att Utöya skulle bli en vändpunkt – att vår vaksamhet mot intolerans skulle skärpas efter detta. Tyvärr blev det inte så. Kommentarsfälten på nätet svämmar fortfarande över av hat. De som står upp mot rasism och intolerans hotas – och trycket mot invandrare i allmänhet och muslimer i synnerhet ökar överallt i Europa. I Grekland patrullerar nazisterna gatorna i svarta skjortor och misshandlar migranter. I Ungern riktas hatet och våldet mot romer. I Sverige spottas det efter muslimska kvinnor i slöja och judar drabbas av hatbrott.

Den offentliga debatten i Sverige ändrar långsamt karaktär och islam diskuteras allt oftare som ett problem – som ett hot. Smärtsammast är att intoleransen inte kan avgränsas till små, marginaliserade grupper. Den lever ibland oss. Vid fikabordet, på fotbollsträningen och i alla samhällsgrupper. Det gör vår kamp svårare – för det är en utbredd längtan efter enkla generaliseringar vi måste bekämpa.

Vi vill ha ett samhälle där människor värderas efter sina handlingar och inte efter sin religiösa, etniska eller kulturella tillhörighet. I dag minns vi Utöya. Men imorgon måste kampen mot intoleransen fortsätta med ännu större styrka. Vi har gjort mycket – men vi behöver bli ännu flera och ännu starkare. På varje plats där rasism och intolerans visar sig ska vi finnas. Våra ord om ”aldrig mera” kan bara få kraft om vi även aktivt bygger ett samhälle som verkligen rymmer alla. Tveka aldrig – vi kommer att lyckas. Men då behövs du och jag. Varje dag.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: