En långtidsutredning utan jämställdhetsperspektiv

10 Feb

Var på förmiddagens utfrågning kring långtidsutredningen och ställde en fråga om avsaknaden av jämställdhetsperspektiv i utredningen. Frågan löd:

“Män och kvinnor har olika förutsättningar på arbetsmarknaden. Vi ser nu att sysselsättningsgraden inte ökar i samma takt för kvinnor som för män. Andelen kvinnor med deltidsarbete ökar och andelen deltidsarbetande är högre bland yngre kvinnor än bland äldre kvinnor. Det får bl a konsekvenser för möjligheterna till försörjning bland ensamstående kvinnor med barn. Ändå lyser just jämställdhetsaspekterna med sin frånvara i stora delar av utredningen. Bör man inte i framtiden integrera jämställdhetsperspektivet i utredningar om arbetsmarknadens funktionssätt? Detta för att verkligen belysa kvinnors särskilda problem?”

Fick till svar att det visst finns könsuppdelad statistik – och att det i övrigt är svårt att svara på sånt man inte gjort… 🙂

Just det som är problemet: könsuppdelad statistik räcker inte för att lösa kvinnors svårigheter på arbetsmarknaden. För det krävs analys och åtgärder! Och det finns inte i utredningen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: